Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

                                         Angol idézetek

 

If there's no heartbreaking, then there's no healing. And if there's no healing, then there is no learning. And if there's no learning, then there's no struggle. But the struggle is a part of life. So must all hearts be broken?

~ (L) ...HA a szíved nem törik össze, AKKOR nincs minek gyógyulnia.És ha nincs gyógyulás, AKKOR nem tanultunk belőle semmit.DE ha nem tanultunk belőle semmit.,AKKOR nincs küzdelem. PEDIG a küzdelem az élet része!Ezért kell hát minden szívnek összetörnie?

When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need.. when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste- could it be worse? (Coldplay dalszöveg részlet)

~ Mikor a legjobbat próbálod kihozni magadból, de nem sikerül; mikor megkapod amit akartál, de nem azt amire szükséged lenne; mikor elveszítesz valamit, amit nem lehet pótolni; mikor szeretsz, de hiába teszed - lehet ennél rosszabb?

There are many kisses to remember, many to forget, but the one you'll always remember is the one you want - and never get
~ Sok olyan csók van, amire emlékszünk, sok olyan, amit elfelejtünk, de az a csók, amire mindig emlékezni fogsz, az az, amit nagyon akartál, de nem kaptál meg

There are times when I hate you because I can't erase the moments when you hurt me and put tears on my face
~ Van mikor gyűlöllek azért, mert nem tudom kitörölni azokat a pillanatokat mikor megbántottál, és én emiatt sírtam

I don't cry over what you said.. it's what you didn't say that hurts the most

~ Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki

Sometimes the only thing left to do is to wrap your arms around each other one last time and then just let go
~ Néha az egyetlen dolog amit még meg kell tennünk az, hogy utoljára átöleljük aztán elengedjük egymást

Solitude is the profoundest fact of the human condition: man is the only being who knows he is alone.
~ A magány az emberi létezés legmélyebb tényezője, mert egyedül az ember tudja azt, hogy egyedül van

Everytime we say goodbye, I die a little 
~ Akárhányszor elköszönünk, mindig egy kicsit belehalok

Cause I know how it hurts when you lose the one you wanted and everything you had got destroyed
~ Mert tudom milyen érzés, mikor elveszíted azt akit annyira akartál, és minden amid van romba dől..

The only thing that's harder than walk away is not looking back 
~ AZ egyetlen dolog, AMI még nehezebb, MINT elsétálni, az az, HOGY ne nézz vissza!

Every day I get up, live, breathe and smile - like a robot. I just hope that maybe one day I'll have a reason to do it
~ Minden nap felébredek, élek, lélegzem, mosolygok, mint egy robot. Csak rem
élni tudom, hogy egy nap okom is lesz arra, hogy ezt tegyem..

Well, isn't it ironic ? We ignore who adores us, adore who ignores us; love who hurts us and hurt who loves us..
~ Nos, nem irónikus ez? Semmibe vesszük azt aki rajong értünk, de rajongunk azért aki tudomást sem vesz rólunk; azt szeretjük aki bánt minket, és azt bántjuk aki szeret..

This feeling is like you give me wings and say it's illegal to fly
~ Olyan ez az érzés, mintha szárnyakat adnál nekem, de azt mondanád, hogy tilos repülnöm velük

Everytime you walk away you take a piece of me with you
~ Valahányszor elmész mindig elviszel egy darabot belőlem

The love that's never returned is the love that lasts the longest
~ Az a szerelem tart legtovább, amelyiket nem viszonozzák.. :(

Not everyone leaves because they want to go, some leave just because they no longer have a reason to stay :(
~ Nem mindenki azért hagy el, MERT el akar menni... wan AKI azért megy el MERT már nincs értelme tovább maradni !!!!!!!!!!!!!!

Throw my life away for a dream that won't come true ...
~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"
~ Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó 

 The hardest thing in the love is falling out ...
~ A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned vkiből ... 

Never again will my tears fall for you ...
~ Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don't care ...
~ Fáj, hogy ennyire szeretlek mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :(

Long time I'm fed up with your promises and lies
~ Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból!

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
~ A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal... 

The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~ Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

The passion slowly dies inside of me ...
~ A szenvedély lassan meghal bennem 

When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...
~Mire észrevettem, hogy ő egy szélhámos, addigra már összetörte a szívem ...

Frozen inside without your touch without your love, darling only you are the life among the dead
~ Megfagyva belül az érintésed nélkül a szerelmed nélkül, kedvesem, csak te vagy az élet és a halál között 

I woke up in the middle of the night, and I noticed my love wasn't by my side
~ Felkeltem az éjszaka közepén és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem 

The end is not as fun as the start...
~ A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

You act like you never had love and you want me to go without
~ Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet és azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
~ A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I watched the walls around me crumble, But it's not like I won't build them up again... 
~Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem, de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....

The situation is hopeless but not serious.
~ A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying... 
~ Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok

He looks into my eyes I'm alive again, And when he says goodbye I just die again...
~ A szemembe néz - újra élek, Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
~ A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

You asked me what's wrong , I smiled and answered nothing.Then I turn around and wispered everything! 
~ Megkérdezted mi baj van.Mosolyogtam és mondtam, hogy semmi.Ezután megfordultam és azt suttogtam minden.